Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh An Giang

An Giang là tỉnh có phía đông và phía bắc giáp tỉnh Đồng Tháp, phía tây Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài gần 100 km², phía nam và Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang, phía đông nam giáp ... Chi tiết...

Đặc sản An Giang

Những đặc sản đáng nhớ về quê hương - Đặc sản An Giang (Chuyên mục: Đặc sản An Giang) An Giang có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, bao gồm : + Thành phố Long Xuyên + Thị xã Châu Đốc ... Chi tiết...