Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía bắc, Thành phố Hồ Chí Minh ở phía tây, tỉnh Bình Thuận ở phía đông, và phía nam giáp Biển Đông.

Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 08 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 07 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 06 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 05 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 04 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 03 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 02 Phong cảnh Bà Rịa Vũng Tàu 01

Ý Kiến Của BạnCó thể bạn thích bài viết:close