Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh Bắc Giang

Bắc Giang là tỉnh có phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía tây giáp tỉnh Thái Nguyên và huyện Sóc Sơn (Hà Nội), phía nam giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương. ... Chi tiết...

Đặc sản Bắc Giang

Những đặc sản đáng nhớ về quê hương - Đặc sản Bắc Giang (Chuyên mục: Đặc sản Bắc Giang) Bắc Giang có 1 thành phố và 9 huyện, bao gồm: +  Thành phố Bắc Giang + Huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang, huyện Lục ... Chi tiết...