Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh Bắc Giang

Bắc Giang là tỉnh có phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía tây giáp tỉnh Thái Nguyên và huyện Sóc Sơn (Hà Nội), phía nam giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương.

Phong cảnh Bắc Giang 08 Phong cảnh Bắc Giang 07 Phong cảnh Bắc Giang 06 Phong cảnh Bắc Giang 05 Phong cảnh Bắc Giang 04 Phong cảnh Bắc Giang 03 Phong cảnh Bắc Giang 02 Phong cảnh Bắc Giang 01 

Ý Kiến Của BạnCó thể bạn thích bài viết:close