Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh có phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang. Chi tiết...

Đặc sản Bắc Kạn

Những đặc sản đáng nhớ về quê hương - Đặc sản Bắc Kạn (Chuyên mục: Đặc sản Bắc Kạn) Bắc Kạn có 1 thị xã và 7 huyện, bao gồm: +  Thị xã Bắc Kạn. + Huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ ... Chi tiết...