Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh có phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang.

Phong cảnh Bắc Kạn 08 Phong cảnh Bắc Kạn 07 Phong cảnh Bắc Kạn 06 Phong cảnh Bắc Kạn 05 Phong cảnh Bắc Kạn 04 Phong cảnh Bắc Kạn 03 Phong cảnh Bắc Kạn 02 Phong cảnh Bắc Kạn 01

Ý Kiến Của BạnCó thể bạn thích bài viết:close