Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Phong cảnh Bình Định

Bình Định là tỉnh có phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và phía Đông giáp biển Đông với bờ biển dài 134 km.

Phong cảnh Bình Định 08 Phong cảnh Bình Định 07 Phong cảnh Bình Định 06 Phong cảnh Bình Định 05 Phong cảnh Bình Định 04 Phong cảnh Bình Định 03 Phong cảnh Bình Định 02 Phong cảnh Bình Định 01

Ý Kiến Của Bạn