Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Đặc sản Gia Lai

Những đặc sản đáng nhớ về quê hương - Đặc sản Gia Lai (Chuyên mục: Đặc sản Gia Lai) Gia Lai có 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, bao gồm: + Thành phố Pleiku + Thị xã An Khê và thị ... Chi tiết...