Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …

Đặc sản nổi tiếng Việt Nam

Dù rằng bạn là người Việt Nam, là Việt Kiều hay là du khách nước ngoài thì đôi khi bạn cũng tự hỏi “Việt Nam có đặc sản gì nhỉ?”, đặc sản và phong cảnh là hai trong những yếu ... Chi tiết...

“Quê hương, mỗi người chỉ một…”

Phong cảnh và đặc sản đáng nhớ về quê hương Việt Nam (Chuyên mục: Quê hương Việt Nam) Giáo sư Nguyễn Khắc Phi - Nguyên Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam đã nói : “Trong xã hội ... Chi tiết...